מרכז מידע

העמותה מפעילה מרכז מידע במשרד המועדון, מרכז המידע ממומן על ידי תכנית קהילה נגישה ועמותת נד"א, ומופעל על ידי מר סלמאן עואד בהתנדבות .


הפעלת מועדון חברתי

העמותה מפעילה מועדון חברתי בהתנדבות שמתקיימת בו פעילות ענפה, המועדון נמצא בבניין מושכר ע"י המועצה המקומית משנת 2001.


הסברה, העצמה ומודעות

החברה אינה אוהבת חריגים מכל סוג שהוא. החריג או היוצא דופן, נראה כמאיים על הסדר הקיים, אם בשל צורתו החיצונית השונה מן הנורמה המקובלת, ואם בשל רעיונות ודרכי התנהגות המערערים על הכללים והשגרה שהיא חיה על פיהם.


מרכז השאלת ציוד עזר

בעמותת נד"א מופעל מרכז השאלת ציוד עזר לבעלי מוגבלויות, ובהתנדבות מלאה על ידי הנהלת עמותת נד"א .


נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.


רואה חשבון ועורך דין

- עמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על סך של כ- 1,000,000 , חייבת למנות רואה חשבון לערוך את הדו"חות הכספיים שלה .

- לפי חוק העמותות אין חובה למנות עורך דין לעמותה כל עוד היא פועלת לפי החוק .

רואה חשבון:

עמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על סך של כ- 1,000,000 (סכום המתעדכן מידי שנה), חייבת למנות רואה חשבון לערוך את הדו"חות הכספיים שלה, ולהגיש דין וחשבון מבוקר .

האסיפה הכללית היא שצריכה למנות את רואה החשבון ולקבוע את שכרו.

רואה החשבון צריך להשתתף בכל אסיפה כללית הדנה בחשבונות שהוא ביקר, כדי לספק כל הודעה או הסבר נדרשים בנוגע לאותם חשבונות.

במקרה שהעמותה לא מינתה רו"ח כנדרש, רשאי הרשם, לפי בקשת אחד מחברי העמותה, למנות לה רו"ח לאותה שנה ולקבוע את השכר שהעמותה תשלם לו בעד שירותיו.

רואה החשבון של העמותה רשאי אף הוא, כמו חברי הוועד וועדת הביקורת, לעיין במסמכים הדרושים לו לדעתו לצורך ביצוע תפקידו.

עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה, לפי הענין.

דו"ח כספי של עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון .


עורך דין:

לפי חוק העמותות אין חובה למנות עורך דין לעמותה כל עוד היא פועלת לפי החוק .

עמותה שהמחזור שלה פחות מ 400,000 ש"ח תהיה פטורה מתשלום אגרת רשיון עמותה, יש לחתום על הצהרה בפני עורך דין על כך והעורך דין מאמת את הדברים, והאגרה תהיה 0 ש"ח .

עמותת נד"א – נכי דאלית אל כרמל (ע"ר), היא עמותה שפועלת לרווחת הנכים ביישוב דלית אל-כרמל, להגברת המודעות בקרב בעלי הצרכים המיוחדים לזכויותיהם, העצמה, העשרה והגברת מודעות

ימי פעילות העמותה: ראשון עד ששי משעה 9:00 עד 13:00 . 

כתובת: ת.ד. 5368, דאלית אל כרמל 3005600, טלפונים: 04-8866776, 052-2859057

דוא"ל: ndac@walla.com, פייסבוק: facebook.com/ndadac