הפעלת מועדון חברתי

העמותה מפעילה מועדון חברתי בהתנדבות שמתקיימת בו פעילות ענפה, המועדון נמצא בבניין מושכר ע"י המועצה המקומית משנת 2001.


מרכז השאלת ציוד עזר

בעמותת נד"א מופעל מרכז השאלת ציוד עזר לבעלי מוגבלויות, ובהתנדבות מלאה על ידי הנהלת עמותת נד"א .


הסברה, העצמה ומודעות

החברה אינה אוהבת חריגים מכל סוג שהוא. החריג או היוצא דופן, נראה כמאיים על הסדר הקיים, אם בשל צורתו החיצונית השונה מן הנורמה המקובלת, ואם בשל רעיונות ודרכי התנהגות המערערים על הכללים והשגרה שהיא חיה על פיהם.


נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.


מרכז מידע

העמותה מפעילה מרכז מידע במשרד המועדון, מרכז המידע ממומן על ידי תכנית קהילה נגישה ועמותת נד"א, ומופעל על ידי מר סלמאן עואד בהתנדבות .


נעליים אורטופדיות

העמותה פועלת להשגת מימון לנעליים אורטופדיות ממשרד הבריאות לבעלי בעיות רפואיות בכפות הרגליים .

הגדרה :

נעליים הבנויות בהתאמה אישית לפי מידה או לפי מידת גבס עבור נכים עם מומים מיוחדים .

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת נעליים רפואיות מהסוגים הבאים :

 • נעליים לפי מידת גבס - אמות מידה .
 • קטיעת שופרט, ליס פרנק, מטטרסל .
 • עמדת E quinus של 4 ס"מ ויותר .
 • Club foot .
 • קיצור גף מעל 4 ס"מ .
 • עוות (דפורמציה) קיצונית - קריסה קיצונית (נטייה פנימה) או (נטייה חוצה) בכף הרגל מעל 10 מעלות .
 • צניחת כף רגל + עיוותים קשים המחייבים התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה "צנחנים"
 • Cavus foot עם היווצרות יבלת באזור בסיס METATARSUS 5 .
 • חולי סוכרת או דלקת מפרקים ( RHEUMATOID ARTHRITIS ) + עיוותים קשים

נעליים לפי מידה עם תוספות - אמות מידה:

 • קיצור גף של 3 ס"מ .
 • העקב נוטה פנימה או נוטה החוצה פחות מ-10 מעלות שכולל עוות ב אמצע כף רגל .
 • שוני באורך וגודל בין כפות הרגליים .
 • קטיעות אצבעות .
 • צניחת כף רגל, המחייבת התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה .
 • צניחת כף רגל, המחייבת התקנת מכשיר עם צירים חיצוניים (דורבן) בנעל .

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות:

כל תושב כהגדרתו בחוק בריאות ממלכתי זכאי לפנות ללשכת הבריאות באיזור מגוריו בבקשה להשתתפות במימון רכישת תותבות גפיים, מכשור להליכה, נעליים רפואיות וחגורות תומכות .

גורמים מפנים:

 1. מרכזי שיקום .מערכות בריאות בקהילה .
 2. מוסדות אשפוז סיעודיים .
 3. שירותי רווחה .

המסמכים אותם ימציא התושב ללשכת הבריאות:

 • תעודה רפואית עם אבחנה והמלצה חתומה ע"י רופא אורתופד או רופא שיקום .
 • כאשר נדרש מכשור הליכה תתקבל גם המלצה של פיזיותרפיסטית .

רכזת הכוונה בלשכת הבריאות:

 1. תבדוק ותרכז המסמכים הדרושים .
 2. תבדוק אם המכשיר המומלץ נמצא ברשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם .
 3. רשום בספר מעקב את פרטי המבקש: שם התושב, ת.ז, תאריך לידה, כתובת , מספר טלפון , חברות בקופ"ח ושנת עליה .
 4. מלא כרטיס "ורוד" למכשירים וכרטיס "לבן " לתותבות .
 5. שלח העתק מהכרטיס לספק החיצוני .
 6. יידע את המבקש שהעברת בקשתו לספק אינה מהווה התחייבות משרד הבריאות למימון המכשיר/אביזר אלא לאחר אישור של רופא מורשה .
 7. פנה את המבקש לרופא מורשה ע"פ בחירתו, מתוך רשימה שתמסור לידיו .

מרכזת עבודה סוציאלית בלשכות הבריאות:

 1. קבע גובה השתתפות משרד הבריאות על פי המדיניות הסוציאלית .
 2. בדוק הזכאות בפניות חוזרות .
 3. מידת הצורך תיתן חוות דעתה לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות, בעניין פטור מהשתתפות עצמית כמפורט בפרק המדיניות הסוציאלית .
 4. חתים את הזכאים לקצבת נכות כללית על טופס הצהרה על היעדר הכנסות נוספות .

רופא מורשה:

 • יבדוק המבקש ויקבע זכאותו למכשיר, תותבת ואביזריה, חגורה תומכת גו ו/או נעליים (נספח מס. 3), על פי אמות המידה שנקבעו ע"י משרד הבריאות .
 • ימלא טופס הזמנה בארבעה העתקים ויאשר את ההזמנה בחתימת ידו ובחותמת .
 • שלושה העתקים ורשימת בתי מלאכה מורשים שנקבעה ואושרה ע"י הספק החיצוני בשיתוף עם משרד הבריאות (נספח מס' 5), ישלחו לפונה בדואר .
 • לאחר קבלת המכשיר מבית המלאכה - יבדוק הרופא את איכותו והתאמתו לצרכי המבקש ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש .

עמותת נד"א – נכי דאלית אל כרמל (ע"ר), היא עמותה שפועלת לרווחת הנכים ביישוב דלית אל-כרמל, להגברת המודעות בקרב בעלי הצרכים המיוחדים לזכויותיהם, העצמה, העשרה והגברת מודעות

ימי פעילות העמותה: ראשון עד ששי משעה 9:00 עד 13:00 . 

כתובת: ת.ד. 5368, דאלית אל כרמל 3005600, טלפונים: 04-8866776, 052-2859057

דוא"ל: ndac@walla.com, פייסבוק: facebook.com/ndadac