נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.


מרכז השאלת ציוד עזר

בעמותת נד"א מופעל מרכז השאלת ציוד עזר לבעלי מוגבלויות, ובהתנדבות מלאה על ידי הנהלת עמותת נד"א .


מרכז מידע

העמותה מפעילה מרכז מידע במשרד המועדון, מרכז המידע ממומן על ידי תכנית קהילה נגישה ועמותת נד"א, ומופעל על ידי מר סלמאן עואד בהתנדבות .


הסברה, העצמה ומודעות

החברה אינה אוהבת חריגים מכל סוג שהוא. החריג או היוצא דופן, נראה כמאיים על הסדר הקיים, אם בשל צורתו החיצונית השונה מן הנורמה המקובלת, ואם בשל רעיונות ודרכי התנהגות המערערים על הכללים והשגרה שהיא חיה על פיהם.


נעליים אורטופדיות

העמותה פועלת להשגת מימון לנעליים אורטופדיות ממשרד הבריאות לבעלי בעיות רפואיות בכפות הרגליים .


נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.

מזה כעשור מתחולל במדינת ישראל מהפך מחשבתי ומעשי שעיקרו שימת דגש על חובת החברה לקדם שוויון זכויות והזדמנויות, ומתן אפשרות הולמת לאנשים עם מוגבלות להשתלב בקהילה בכבוד ובעצמאות מרבית, תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בהם .
כדי להבטיח את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בישראל יש להנגיש את כל הסביבה שבה מתנהלים חיינו .

דינים המסדירים את האחריות והסמכות של השלטון המקומי כלפי התושבים כוללים הוראות בנוגע לנגישות הסביבה והשירות לאנשים עם מוגבלות. ביניהם: חוק התכנון והבנִיה תשכ״ה 1965 , חוק רישוי עסקים תשכ״ח 1968 , חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים ( התשמ״ח 1988 ועוד .

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ״ח־ 1998 מטיל חובה ישירה על הרשויות המקומיות להנגשת כל המקומות שבאחריות הרשות , וכל השירותים שהרשות מספקת, בתוך פרק זמן קצוב .
הנגישות הנדרשת היא לכל סוגי המוגבלות. חובות אלה באות לאפשר לאדם עם מוגבלות לממש זכויותיו. אין המדובר בחקיקת רווחה אלא בחקיקה שמקורה בזכויות־אדם .

הנגשת רשות מקומית היא תהליך מורכב, הנוגע למרבית תפקידיה ותחומי הפעילות שלה :

הרשות כבעלים וכיזם – הרשות המקומית מחויבת להנגיש את כל מבני הציבור, הרחובות השטחים הפתוחים והתשתיות שבתחומה .

הרשות כספק שירותים – הרשות המקומית מחויבת להנגיש את השירותים שהיא מספקת לכלל הציבור ואת המקומות שבהם הם ניתנים .

הרשות כגוף רישוי ואכיפה – כגוף האוכף את חוק התכנון והבניה ואת חוק רישוי עסקים ניתנת לרשות המקומית הסמכות לאכוף את החקיקה הנוגעת לנגישות הפעלת בקרת נגישות בהליכי תכנון ורישוי היא כלי רב כוח לשינוי .

הטמעת נושא ההנגשה במערכת העירונית דורשת עבודת מטה, בניית תכנית אסטרטגית רב־שלבית להנגשת היישוב, ויישומה לאורך שנים בהתאם לדרישות החוק והתקנות. לפיכך , הנהלת הרשות היא זו שצריכה להוביל את התהליך ולהעמיד בראשו בעל תפקיד ביצועי בדרג גבוה (מנכ״ל הרשות או מזכיר)


הידעת ?
גם התושבים ללא מוגבלות נהנים מהַנְגָּשַׁת המבנים, התשתיות, הסביבה והשירות לאנשים עם מוגבלות. לדוגמה, כבשׁ (רמפה ) המוקם בצד מדרגות למען אנשים בכיסאות־גלגלים משמש קשישים, הורים עם עגלת תינוקות, רוכבי אופניים, נושאי משאות ועוד .

אדם עם מוגבלות" - אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בְּשֶׁלָּהּ מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. ( חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 1998) .

המונח "אדם עם מוגבלות" מתייחס לקושי מהותי ביכולתו של אדם לתפקד ולהשתתף באחת מהפעילויות של חיי היומיום לפחות .

היכולת לתפקד מצטמצמת עקב הלקות של האדם, אך לא פחות מכך עקב גורמים סביבתיים: פיזיים, חברתיים ותרבותיים, העלולים להוות חסם בפני ההשתתפות .

המושג ″נגישות ″הוא תוצר של תפיסת עולם הרואה את מצבו של אדם כתולדה של יחסי גומלין ביןמצבו הגופני, השכלי או הנפשי לבין הפעילויות שהוא מבצע בחיי היומיום והגורמים הסביבתיים המאפשרים או המעכבים השתתפות של האדם בחיי המשפחה, הקהילה והחברה .

המושג ″נגישות ″ מתייחס ליצירת סביבה המאפשרת השתתפות ותפקוד מיטביים .

"נגישות" - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ״ח־ 1998 , סעיף 19 א) .

עמותת נד"א – נכי דאלית אל כרמל (ע"ר), היא עמותה שפועלת לרווחת הנכים ביישוב דלית אל-כרמל, להגברת המודעות בקרב בעלי הצרכים המיוחדים לזכויותיהם, העצמה, העשרה והגברת מודעות

ימי פעילות העמותה: ראשון עד ששי משעה 9:00 עד 13:00 . 

כתובת: ת.ד. 5368, דאלית אל כרמל 3005600, טלפונים: 04-8866776, 052-2859057

דוא"ל: ndac@walla.com, פייסבוק: facebook.com/ndadac