הסברה, העצמה ומודעות

החברה אינה אוהבת חריגים מכל סוג שהוא. החריג או היוצא דופן, נראה כמאיים על הסדר הקיים, אם בשל צורתו החיצונית השונה מן הנורמה המקובלת, ואם בשל רעיונות ודרכי התנהגות המערערים על הכללים והשגרה שהיא חיה על פיהם.


נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.


מרכז השאלת ציוד עזר

בעמותת נד"א מופעל מרכז השאלת ציוד עזר לבעלי מוגבלויות, ובהתנדבות מלאה על ידי הנהלת עמותת נד"א .


נעליים אורטופדיות

העמותה פועלת להשגת מימון לנעליים אורטופדיות ממשרד הבריאות לבעלי בעיות רפואיות בכפות הרגליים .


הפעלת מועדון חברתי

העמותה מפעילה מועדון חברתי בהתנדבות שמתקיימת בו פעילות ענפה, המועדון נמצא בבניין מושכר ע"י המועצה המקומית משנת 2001.


יושב ראש העמותה

לפי תקנון העמותה הבחירות ליושב ראש העמותה תיערך כל שנה ישירות ע"י האסיפה הכללית יחד עם הבחירות לוועד. כל חבר וועד יכול להעמיד את עצמו ליושב ראש. אין הגבלה במספר המועמדויות ליו"ר כל עוד המועמד חבר וועד/הנהלה .

הנהלת העמותה

ההנהלת העמותה מורכבת מחמישה חברים אשר נבחרים על ידי האסיפה הכללית בבחירות חשאיות כל שנה או שנתיים. ההנהלה הנוכחית מכהנת מחודש ספטמבר 2010 כאשר האסיפה הכללית בחרה בהם לתפקיד הזה.

וועדת ביקורת

על ועדת הביקורת מוטל לבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, ואת פנקסי החשבונות שלה. כן עליה להביא לאסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי .

אסיפה כללית

האסיפה הכללית היא גוף הכולל את כל חברי העמותה. חברי העמותה הם אלו שייסדו את העמותה וכן כל מי שפנה לעמותה בבקשה להתקבל כחבר, והתקבל על ידי הגוף המוסמך לכך על-פי תקנון העמותה, למעט אלו שחברותם בעמותה הופסקה .

רואה חשבון ועורך דין

- עמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על סך של כ- 1,000,000 , חייבת למנות רואה חשבון לערוך את הדו"חות הכספיים שלה .

- לפי חוק העמותות אין חובה למנות עורך דין לעמותה כל עוד היא פועלת לפי החוק .

מורשי החתימה

בהתאם לסעיף 18 לתקנון המצוי, על הוועד להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה .

עמותת נד"א – נכי דאלית אל כרמל (ע"ר), היא עמותה שפועלת לרווחת הנכים ביישוב דלית אל-כרמל, להגברת המודעות בקרב בעלי הצרכים המיוחדים לזכויותיהם, העצמה, העשרה והגברת מודעות

ימי פעילות העמותה: ראשון עד ששי משעה 9:00 עד 13:00 . 

כתובת: ת.ד. 5368, דאלית אל כרמל 3005600, טלפונים: 04-8866776, 052-2859057

דוא"ל: ndac@walla.com, פייסבוק: facebook.com/ndadac